HOSTİNG KARŞILAŞTIR » "Karşılaştırmalı Hosting Paketleri"mizi inceleyiniz. Örneğin 5 e-posta adresim için 5GB web alanı istiyorum.

BÜYÜK KOLAYLIK » Cep telefonunuzdan "SMS Komutları" ile hosting işlemleri... Örneğin SMS ile kolaylıkla e-posta oluşturabilirsiniz.

Domain Durum Kodları


Alan adı için WhoIs yapılığında domain bilgileri görünür. Domain bilgileri ile beraber Domain Status kısmındaki terimler alan adınız için bilgiler vermektedir.

hizmetler Bursa merkezlidir

Alan adı durum kodları da denilen Genişletilebilir Hazırlama Protokolü (EPP) etki alanı durum kodları, alan adı kaydının durumunu gösterir. Her alanın en az bir durum kodu vardır, ancak aynı zamanda birden fazla olabilir.

Alan adı kaydınız düşürülmek üzere mi? Yetkisiz transferleri, güncellemeleri veya silinmeleri önlemek için güvenli bir şekilde kilitli mi? Adreslemeniz gereken herhangi bir kısıtlama veya bekleyen eylem var mı? Alan adınızın EPP durum kodlarını bulmak ve anlamak, tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlayacaktır.

Tescil ettirenler (bu sizin!) Için EPP durum kodlarını anlamak önemlidir, çünkü alan adınızın neden çalışmayı durdurmuş olabileceğini, alan adı ele geçirme işleminden korunmuşsa ve alan adı kaydınızın zaman aşımına uğradığı ve kullanılabilir hale gelip gelmeyeceğini açıklayabilirler. kayıt için halka açık.

Alan adınızın durum kodlarını https://www.interbim.com/domain-whois-bilgisi.html adresini veya kayıt sitenizin web sitesini ziyaret ederek yapabileceğiniz bir Whois araması yaparak öğrenebilirsiniz. Alan adınızın EPP durum kodları, arama sonuçlarına dahil edilir.

İki farklı EPP durum kodu vardır: istemci ve sunucu kodları. Müşteri durum kodları, kayıt şirketleri tarafından belirlenir. Bazı kayıt şirketleri, bir alan adı kaydettiğinizde bazı durum kodlarını otomatik olarak yürürlüğe koyarken, diğerleri bunu istediğinde bunu yapar. Sunucu durum kodları kayıtlar tarafından belirlenir ve istemci kodlarına göre önceliklidir. Alan adınız için bir Whois araması çalıştırdığınızda her iki durum kodu görüntülenir.

Aşağıda, 17 standartlaştırılmış EPP'yi (bkz. Std69) etki alanı durum kodlarını ve Kayıt Defteri Ödemesi Süresi (RGP) durum kodlarını (bkz. RFC3915) içeren iki tablo bulunmaktadır. İlk tablo sunucu ve RGP durum kodlarını listeler; ikinci tablo, istemci durum kodlarını listeler. Bu tablolar, her bir durumun ne anlama geldiğini, neden ne anlama geldiğini ve bir duruma yanıt vermek için ne tür eylemlerde bulunmanız gerektiğini açıklayacaktır.

 DURUM KODU

Durum Kodu : Ne demek istiyorlar?

Neden bilmeliyim?

Sunucu Durum Kodları
Domain'in Kaydı Tarafından Belirlenir

addPeriod : Bu ödemesiz dönem, bir alan adının ilk kaydının ardından sağlanır. Kayıtçı bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt, kayıt masrafı için kayıt şirketine kredi sağlayabilir.

Bu, alan adınızın kaydının ilk birkaç günü için belirlenmiş bilgilendirici bir durumdur. Alan adınızla ilgili bir sorun yok.

autoRenewPeriod : Bu ödemesiz süre, bir alan adı kayıt süresi sona erdikten ve kayıt tarafından otomatik olarak uzatıldıktan (yenilenir) sonra sağlanır. Kayıtçı bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt yenileme masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.

Bu, alan adınızın kaydının otomatik olarak yenilenmesinden sonra sınırlı bir süre için ayarlanmış bilgilendirici bir durumdur. Artık onu tutmak istemiyorsanız (yani yenileme ücretini ödemeyin), hangi seçeneklerin mevcut olduğunu tartışmak için hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız.

inactive : Bu durum kodu, temsilci bilgilerinin (ad sunucuları) alan adınızla ilişkilendirilmediğini gösterir. Alan adınız DNS`de etkinleştirilmiyor ve çözülmeyecek.

Alanınız birkaç gün boyunca bu durumda kaldıysa, işlemdeki gecikme hakkında bilgi istemek için kayıt şirketinize başvurmak isteyebilirsiniz. TLD, kayıt için sağlanacak belgelere ihtiyaç duyuyorsa, gerekli belgeleri sağlamanız gerekebilir.

ok : Bu, bir alan adı için standart durumdur, yani bekleyen işlemleri veya yasakları yoktur.

Kayıt operatörünüzün clientTransferProhibited, clientDeleteProhibited ve clientUpdateProhibited gibi durum kısıtlamalarını yapmalarını istemek, alan adınızda yetkisiz aktarımların, silinmelerin veya güncellemelerin önlenmesine yardımcı olabilir.

pendingCreate : Bu durum kodu, alan adınızı oluşturma isteğinin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.

TLD özel bir kayıt döneminde (örneğin, gün doğumu) ise, bu, alan adının bu sürenin sonunda tahsis edileceğini gösterebilir. TLD özel bir kayıt döneminde değilse ve listelenen Tescil Ettiren Değilseniz, sorunu çözmek için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingDelete : Bu durum kodu redemptionPeriod veya pendingRestore ile karıştırılabilir. Böyle bir durumda, etki alanı adına ayarlanan duruma (yani, redemptionPeriod veya pendingRestore) bağlı olarak, yukarıda açıklanan karşılık gelen açıklama geçerlidir. Bu durum redemptionPeriod veya pendingRestore durumuyla birleştirilmemişse, bekleyenDelete durum kodu, alan adınızın 15 gün boyunca itfa durumunda olduğunu ve 15 günlük süre içinde geri yüklemediğinizi gösterir. Alanınız birkaç gün boyunca bu durumda kalacak, bundan sonra alanınız temizlenecek ve kayıt veritabanından silinecektir. Silme gerçekleştiğinde, alan adı kayıt defterinin politikalarına uygun olarak yeniden kayıt için kullanılabilir.

Alan adınızı korumak istiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu öğrenmek için hemen kayıt kuruluşunuza başvurmalısınız.

pendingRenew : Bu durum kodu, alanınızı yenilemeye yönelik bir isteğin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.

Alanınızı yenilemeyi istemediyseniz ve (örneğin, yenileme ücretini ödemeyi) saklamak istemiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu tartışmak için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingRestore : Bu durum kodu, kayıt kuruluşunuzun kayıttan kayıttan ödeme almayan alanınızı geri yüklemesini istediğini belirtir. Kayıt defteriniz gerekli restorasyon belgelerini sağlaması için beklerken kayıt defteriniz bu durumda etki alanı tutacaktır. Kayıt kuruluşunuz, geri yükleme isteğini doğrulamak için belirli bir süre içinde kayıt operatörüne belge sağlama konusunda başarısız olursa, etki alanı, yeniden ödeme durumuna döndürmePeriod durumuna döner.

Kayıt sitenizin doğru zamanlama belgesini zaman penceresi içinde göndermesini sağlamak için sık sık tanımlanmış yedi günlük süre içinde alan adınızın durum kodlarını izleyin. Bu süre sona erdiyse ve alanınız bir itfa durumundan dönme durumuna döndüse, alanınızın gerekli geri yükleme belgelerini teslim etmeyi durdurabilecek sorunları çözmek için kayıt operatörünüze başvurun.

pendingTransfer : Bu durum kodu, alanınızı yeni bir kayıt operatörüne aktarma isteğinin alındığını ve işlenmekte olduğunu belirtir.

Alanınızı aktarma isteğinde bulunmadıysanız, sizin adınıza aktarma isteğini reddetmelerini istemek için hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız.

pendingUpdate : Bu durum kodu, alanınızı güncellemeye yönelik bir isteğin alındığını ve işlenmekte olduğunu gösterir.

Alanınızı güncellemeyi istemediyseniz, sorunu çözmek için hemen kayıt şirketinize başvurmalısınız.

redemptionPeriod : Bu durum kodu, kayıt kuruluşunuzun kayıt defterinin alan adınızı silmesini istediğini gösterir. Alanınız bu durumda 15 gün boyunca tutulacak. RedemptionPeriod`un sonunu takip eden beş takvim gününden sonra alan adınız kayıt veritabanından temizlenir ve kayıt için kullanılabilir hale gelir.

Alan adınızı korumak istiyorsanız, alan adınızın silinmesini isteyen kayıt kuruluşunuzda sonuçlanan sorunların ne olduğunu çözmek için hemen kayıt yöneticinizle iletişime geçmelisiniz. Bu, alan adınız için yeniden ödemeYunanlık durumuyla sonuçlandı. Beklenen konular çözüldükten ve uygun ücret ödendikten sonra, kayıt kuruluşunuz sizin adınıza alan adını geri yüklemelidir.

renewPeriod : Bu ödemesiz dönem, bir alan adı kayıt süresi kayıt memuru tarafından açıkça uzatıldıktan (yenilenir) sonra sağlanır. Kayıtçı bu süre zarfında alan adını silerse, kayıt yenileme masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.

Bu, sınırlı bir süre için belirlenen bilgilendirici bir durumdur veya alan adınız kayıt siteniz tarafından yenilenir. Alanınızı yenilemeyi istemediyseniz ve (örneğin, yenileme ücretini ödemeyi) saklamak istemiyorsanız, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu tartışmak için derhal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

serverDeleteProhibited : Bu durum kodu, alanınızın silinmesini önler. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, isteğiniz üzerine, ya da bir itirazPeriod durumu yürürlükte olan bir durumdur.

Bu durum, alan adınızda çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Öyleyse, daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmanız gerekir. Alan adınızda sorun yoksa ve yalnızca onu silmek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Alternatif olarak, bazı Kayıt İşleçleri Operatörleri, tescil ettirenleri aracılığıyla bu statüyü yetkisiz silme işlemlerine karşı ek koruma olarak ayarlamalarına olanak sağlayan bir Kayıt Kilitleme Hizmeti sunar. Bu durumun kaldırılması, clientDeleteProhibited için daha uzun sürebilir; çünkü kayıt operatörünüz, isteğinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

serverHold : Bu durum kodu, alanınızın Tescil Operatörü tarafından belirlenir. Alan adınız DNS`de aktif değil.

Yetkilendirme bilgilerini (ad sunucuları) sağladıysanız, bu durum etki alanınızdaki çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Eğer öyleyse, daha fazla bilgi istemek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa, ancak DNS`de çözmeniz gerekiyorsa, gerekli yetkilendirme bilgilerini sağlamak için öncelikle kayıt şirketinize başvurmalısınız.

serverRenewProhibited : Bu durum kodu, alan adınızın Tescil Operatörünün alan adınızı alan adının yenilenmesine izin vermeyeceğini gösterir. Genellikle yasal uyuşmazlıklar sırasında veya alan adınız silinmeye maruz kaldığında yürürlüğe girmiş nadir bir durumdur.

Çoğu zaman, bu durum alan adınızla ilgili derhal ele alınması gereken bir sorun olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca bunu yenilemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Bu işlem, clientRenewProhibited için olduğundan daha uzun sürebilir, çünkü kayıtçınız talebinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

serverTransferProhibited : Bu durum kodu, alan adınızın geçerli kayıt kuruluşunuzdan bir başkasına aktarılmasını engeller. Genellikle yasal veya diğer uyuşmazlıklar sırasında, isteğiniz üzerine veya bir itfa durumuPeriod durumu yürürlükte olan bir durumdur.

Bu durum, alan adınızla ilgili derhal ele alınması gereken bir sorunu gösterebilir. Daha fazla bilgi istemek ve sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve bunu yalnızca başka bir kayıt operatörüne aktarmak istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Alternatif olarak, bazı Tescil Operatörleri, tescil ettirenlerin bu statüyü yetkisiz transferlere karşı ekstra koruma olarak ayarlamalarına izin veren bir Tescil Kilitleme Servisi sunar. Bu durumun kaldırılması, clientTransferProhibited için olduğundan daha uzun sürebilir, çünkü kayıt şirketiniz isteğinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

serverUpdateProhibited : Bu durum kodu, alan adınızın güncellenmesini engellemek için kilitler. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, isteğiniz üzerine, ya da bir itirazPeriod durumu yürürlükte olan bir durumdur.

Bu durum, alan adınızda çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterebilir. Öyleyse, daha fazla bilgi almak veya sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmanız gerekir. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca bunu güncellemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmak için Kayıt Defteri Operatörü ile çalışmasını talep etmeniz gerekir. Alternatif olarak, bazı Kayıt İşleçleri Operatörleri, kayıt ettirenlerin bu durumu yetkisiz güncellemelere karşı ek koruma olarak ayarlamalarına olanak sağlayan bir Kayıt Kilitleme Hizmeti sunar. Bu durumun kaldırılması, clientUpdateProhibited için olduğundan daha uzun sürebilir; çünkü kayıt şirketiniz isteğinizi alan adınızın kayıt defterine iletmeli ve kısıtlamayı kaldırmasını beklemelidir.

transferPeriod : Bu ödemesiz dönem, bir alan adının bir kayıt şirketinden diğerine başarılı bir şekilde aktarılmasından sonra sağlanır. Yeni kayıt memuru bu süre içinde alan adını silerse, kayıt işlemi, kayıt masrafı için kayıt şirketine bir kredi sağlar.

Bu, sınırlı bir süre için ayarlanmış bilgilendirici bir durum veya alan adınızın yeni bir kayıt kuruluşuna aktarılmasıdır. Alanınızı aktarmayı istemediyseniz, orijinal kayıt şirketinize başvurmalısınız.

Müşteri Durum Kodları
Alan Adınız Kayıt Defteriniz tarafından belirlenir

clientDeleteProhibited : Bu durum kodu, alan adınızı silmek için istekleri reddetmek için alanınızın kayıt defterine bildirir.

Bu durum, ele geçirme ve / veya sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz silme işlemlerini önleyebilecek alan adı kaydını silmenin mümkün olmadığını belirtir. Alanınızı silmek istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientHold : Bu durum kodu, alan adınızın DNS’deki etki alanınızı etkinleştirmemesini ve sonuç olarak, bunun çözülmeyeceğini bildirir. Genellikle hukuki ihtilaflar sırasında, ödemesiz olarak veya alanınız silme işlemine tabi olduğunda kabul edilen nadir bir durumdur.

Çoğu zaman, bu durum alan adınızdaki çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterir. Öyleyse, sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa, ancak çözüme ihtiyacınız varsa, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientRenewProhibited : Bu durum kodu, alan adınızı yenilemeye yönelik istekleri reddetmek için alan adınızın kayıt defterine bildirir. Genellikle yasal uyuşmazlıklar sırasında veya alan adınız silinmeye maruz kaldığında yürürlüğe girmiş nadir bir durumdur.

Çoğu zaman, bu durum alan adınızdaki çözünürlüğe ihtiyacı olan bir sorunu gösterir. Öyleyse, sorunu çözmek için kayıt şirketinize başvurmalısınız. Alan adınızda herhangi bir sorun yoksa ve yalnızca onu yenilemek istiyorsanız, önce kayıt şirketinize başvurmanız ve bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientTransferProhibited : Bu durum kodu, alan adınızı, alan adınızı geçerli kayıt kuruluşunuzdan bir başkasına aktarmak için istekleri reddetme talimatını verir.

Bu durum, ele geçirme ve / veya sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz transferleri önlemeye yardımcı olacak alan adı kaydının aktarılmasının mümkün olmadığını belirtir. Alanınızı aktarmak istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

clientUpdateProhibited : Bu durum kodu, alan adınızı güncellemeye yönelik istekleri reddetmek için alanınızın kayıt defterine bildirir.

Bu alan adı durumu, alan adını güncellemenin mümkün olmadığını, bu durum sahtekarlıktan kaynaklanan yetkisiz güncellemeleri önlemeye yardımcı olabileceğini belirtir. Alanınızı güncellemek istiyorsanız, önce kayıt operatörünüzle bağlantı kurup bu durum kodunu kaldırmasını istemeniz gerekir.

Domain durum kodları için ICANN'ın EPP Status Codes sayfasını inceleyebilirsiniz.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2007 - 2024 İnterbim

Çalışma saatlerimiz hafta içi 09:00 - 18:00 saatleri arasıdır. Destek talepleri bu saatler içinde adresine gönderilir. Gönderilen talepler en geç 5 iş günü içinde sonuçlandırılır ve sonuçlar e-posta ile bildirilir. Bu saatler dışında gönderilen talepler, bir sonraki iş gününde işleme konulur. 0850 226 16 00 numaralı telefonumuz ile sadece bilgilendirme hizmeti verilmektedir. Tüm destek talepleri sadece üzerinden alınmaktadır.