HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir taraftan "İhsaniye Mah. Ödül Sok. No:18/1/1 Nilüfer, BURSA" adresinde faaliyet gösteren "İnterbim Bilişim Hizmetleri" (ki bundan sonra kısaca "İnterbim" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan "................................................................................................................................................................" adresinde mukim "................................................................................................................................................................" (ki bundan sonra kısaca "Müşteri" diye anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda mutabık kalınarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. KONUSU
Bu sözleşme İnterbim`in internet ve bilgisayarlı iletişim konularında sunacağı "Alan Adı (Domain)", "Web Alanı (Hosting)", "Sanal Sunucu (VPS/VDS)", "E-posta (E-Mail)", "Web Sitesinin İçeriğini Oluşturma ve Yayınlama (WWW)", "Dosya Barındırma (FTP)", "Veritabanı (MySQL)", "Web Sitesi Güvenlik Sertifikası (SSL)", "E-posta Yedekleme" ile aşağıda ayrıntılarına değinilen hizmetleri kapsar (ki bundan sonra kısaca "Hizmetler" diye anılacaktır).

3. KISALTMALAR
1.Süreli Hizmetler`e ait "Hizmet Başlangıç Tarihi" tanımı bundan sonra kısaca "HBT" olarak anılacaktır.
2.Süreli Hizmetler`e ait "Son Kullanım Tarihi" tanımı bundan sonra kısaca "SKT" olarak anılacaktır.
3.Süreli Hizmetler`de ilgili Hizmet`e ait sözleşme başlangıcı HBT, sözleşme bitimi SKT olarak atanacaktır. Bu tarihler arası "Sözleşme Süresi" olarak anılacaktır.
4.Alan Adı (Domain) işlemlerinden olan "Alan Adı Oluşturma", "Kayıt Bilgileri Atama / Düzenleme", "Alan Adı DNS Değişikliği", "İsim Sunucuları Atama / Düzenleme", "Alan Adı Kilitle / Çöz", "Alan Adı Askıya Al / Askıyı Kaldır", "Alan Adı Silme", "Alan Adı Transfer Kodu Alma / Değiştirme", "Alan Adı Geri Yükleme", "Alan Adı Kullanıcı Transferi / İç Transfer" ve alan adı kullanımına dair her türlü işlemler bundan sonra kısaca "Alan Adı İşlemleri" olarak anılacaktır.
5.Web Alanı (Hosting) işlemlerinden olan "E-posta (E-Mail)", "Web Sitesinin İçeriğini Oluşturma ve Yayınlama (WWW)", "Dosya Barındırma (FTP)", "Veritabanı (MySQL)" ve web alanı kullanımına dair her türlü işlemler bundan sonra kısaca "Web Alanı İşlemleri" olarak anılacaktır.
6.Web Alanı İşlemleri`nin kontrolünü sağlayan (www.alanadiniz.com:2222 ile ulaşılan) web arayüzü bundan sonra kısaca "Hosting Kontrol Paneli" olarak anılacaktır.
7.Müşteri Bilgileri`nde belirtilen/verilen e-posta adresi bundan sonra kısaca "Müşteri E-postası" olarak anılacaktır.
8.İnterbim`e ait olan "iletisim@interbim.com" ve "cetin@interbim.com" e-posta adresleri bundan sonra kısaca "İnterbim E-posta Adresleri" olarak anılacaktır.
9.İnterbim`in Sözleşme Süresi içinde, Müşteri E-postası`na, İnterbim E-posta Adresleri`nden göndereceği mesaj, bilgi, bilgilendirme, şifre, hesap açılışı, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi vb. tüm bilgilendirmeler bundan sonra kısaca "Bilgilendirme E-postaları" olarak anılacaktır.
10.Sözleşmenin 1. maddesinde ve sözleşmenin sonunda Müşteri`ye ait belirtilen/verilen şahıs/firma/kurum, adres, yetkili, e-posta, telefon ve mobil bilgileri bundan sonra kısaca "Müşteri Bilgileri" olarak anılacaktır.
11.Mahkeme, Savcılık, BTK vb. yetkili her türlü devlet kurumu bundan sonra kısaca "Resmi Makamlar" olarak anılacaktır.

4. GENEL ŞARTLAR
1.Hizmetler`imizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler`imizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyun.
2.Hizmetler`imizi kötüye kullanmayın. Hizmetler`imize müdahale etmeyin veya sağladığımız arayüz ve talimatların dışında başka bir yöntemle erişmeye çalışmayın. Yürürlükteki yasalar ve düzenlemeler dahil olmak üzere Hizmetler`imizi yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz.
3.Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da Hizmetler`imizi kötüye kullandığı şüphesi ile araştırma başlatmamız halinde, Hizmetler`i süreli ya da süresiz askıya alabilir, durdurabilir, iptal edebilir ya da silebiliriz.
4.Hizmetler`i kullanırken kullanmış olduğunuz bilgiler, isimler logolar vb. her içeriğin/görselin tüm yasal sorumluluğunun size ait olduğunu unutmayınız.

5. TEKNİK ALTYAPI
İnterbim, Hizmetler`e ait işlemleri "Erişim Sağlayıcı" veya "Yer Sağlayıcı" şirketler üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu "Erişim Sağlayıcı" veya "Yer Sağlayıcı" şirketlerden kaynaklanan teknik sorunlar, bakımlar, hatalar ya da aksaklıklardan dolayı İnterbim`in verdiği Hizmetler`de bir aksama olması durumunda İnterbim bunlardan sorumlu tutulamaz.

6. DEPOLAMA, YEDEKLEME VE VERİ KAYBI
1.Müşteri, her zaman tüm verilerin zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. İnterbim, herhangi bir nedenle yaşayabileceğiniz veri kayıplarından kesinlikle sorumlu tutulamaz.
2.Müşteri kendi verisini yedeklemekle, yedeklerini saklama ve muhafaza etmek ile yükümlüdür. Hizmetler`i kullanırken bütün verilerin sorumluluğu Müşteri`ye aittir.
3.Müşteri için önem arz eden, anlık olarak gönderilen ve alınan e-postaları outlook vb. yazılımlar ile yedeklemenizi tavsiye edilmektedir.
4.İnterbim, Hizmetler`i periyodik olarak yedeklemektedir. Olası bir durumda yedekler konusunda kesinlikle garanti verilmez ve sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5.İnterbim, Müşteri`nin bütün verilerini korumak, yayınlamak ve yedeklemek için azami gayret gösterir, yatırım ve sistemi kurup işletir. Buna rağmen İnterbim bünyesinde barınan verilerde ortaya çıkabilecek hata ve kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
6.Yedekleme, Müşteri kullanımı için değil, olası sistem hatalarına karşı (teknik arıza, felaket vb. durumlarında) veri kaybı yaşanmaması (ya da en az veri kaybı) için yapılmaktadır.
7.Devam eden, fesih edilen, pasif edilmiş ya da süresi dolmuş Hizmetler`e ait verilerin yedeklenmesi, aktarılması, kopyalanması vb. işlem yükümlülükleri Müşteri`ye aittir.
8.SKT`si geçmiş Hizmetler`e ait tüm veriler 15 gün süre ile tutulur. Bu süre sonunda Hizmet yenilenmemiş ise ilgili Hizmet ile Hizmet`e ait tüm veriler (yedekler, dosyalar, epostalar, veritabanları, ayarlar vb.) silinir, geri dönülemez.

7. ŞİFRELER VE ŞİFRE GÜVENLİĞİ
1.Hizmetleri`nizi korumak için şifrelerinizi gizli tutun. Hizmetler`inize ait şifreleri 3.şahıslar/kurumlar ile kesinlikle paylaşmayın.
2.Hizmetler`iniz üzerinden yapılan etkinliklerin sorumluluğu size aittir. Bu konuda İnterbim hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu konudan doğabilecek zarardan Müşteri sorumludur.
3.İnterbim tarafından Müşteri`ye e-posta yoluyla direkt ve/veya otomatik olarak iletilen Hizmetler`e ait şifreler anlık oluşturulup gönderilmektedir. Müşteri kendisine gönderilen şifreleri hemen değiştirmek ile yükümlüdür.
4.Şifrenizi düzenli aralıklarla (en fazla 6 ayda bir) değiştirmenizi öneririz. Böylece saldırganların şifrenizi tahmin etme veya çözme olasılığı azalır.
5.Müşteri, Hizmetler`e ait kendisine gönderilen ya da kendisinin oluşturduğu şifrelerin ve bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.
6.Müşteri, hesabı veya şifresi kullanılarak tüm eylemlerden ve ihmallerden sorumlu olduğunu kabul eder, gerekli önemleri almakla sorumludur.
7.Hizmetler için gönderilen her türlü özel bilgi, şifre ve hesap bilgileri içeren Bilgilendirme E-postaları`nı cevaplamayın, İnterbim`e ya da yetkisi olmayan kişilere iletmeyin. Gönderilen Bilgilendirme E-postaları Müşteri`ye özeldir ve sistem tarafından sadece Müşteri E-postası`na gönderilmiştir. Şifreler, tarafımızdan görülemez ve bilinemez, bünyemizde ya da sistemlerimizde hiçbir şekilde tutulmamaktadır.

8. WEB ALANI (HOSTING / VDS, SANAL SUNUCU)
1.SKT`si geçmiş web alanı için Web Alanı İşlemleri gerçekleştirilemez. Web Alanı İşlemleri için SKT`sinin geçmemiş olması ya da SKT`si geçmiş ise ödemesinin yapılarak web alanının aktif edilmesi gereklidir.
2.Web alanı oluşturma ve yenileme periyotları seneliktir. 1 ila 5 sene arası alınabilmektedir ve yenilenebilmektedir.
3.Web alanı için yapılan ödemelerinin 7 gün içerisinde iadesi mümkündür. Hizmet açılış ya da yenileme tarihi ile başlayan 7 gün içerisinde İnterbim E-posta Adresleri`ne gönderilecek talep ile Hizmet iptal edilerek, geri ödeme yapılabilir.
4.SKT`si geçmiş web alanı 15 gün içinde yenileme başlangıcı SKT olmak kaydı ile tekrar kullanıma açılabilir. Web alanının tekrar kullanıma açılması ödemesinin yapılması durumunda geçerlidir.
5.SKT`si geçmiş web alanında barındırılan dosyalar ve ayarlar 15 gün süre ile tutulur. Bu süre sonunda hizmet yenilenmemiş ise web alanı silinir.

9. ALAN ADI (DOMAIN)
1.SKT`si geçmiş alan adı için Alan Adı İşlemleri gerçekleştirilemez. Alan Adı İşlemleri için SKT`sinin geçmemiş olması ya da SKT`si geçmiş ise ödemesinin yapılarak alan adının aktif edilmesi gereklidir.
2.Alan adının oluşturma ve yenileme periyotları seneliktir ve "uzantılarına göre" göre 1 ila 10 sene arası alınabilir ve yenilenebilir.
3.Alan adı için yapılan ödemelerinin iadesi mümkün değildir. Geri ödeme yapılamaz.
4.Alan adı için "Kimlik Gizleme" özelliği açıktır. Alan adı için "Kime Ait (WHOIS)" sorgusu yapıldığında kayıt bilgileriniz görünmeyecektir.
5.Alan adının "uzantılarına göre" kullanım kuralları farklıdır. Alan adının sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde kullanılabilmesi için SKT`si geçirilmeden ödemesinin yapılarak hizmet süresi uzatılmalıdır.
6.SKT`si geçmiş alan adı için "Gecikme Süresi"ne göre "Geç Yenileme" ücretlendirme oranları uygulanır. 0-5 gün gecikme için ücretsiz, 6-15 gün gecikme için %25, 16-30 gün gecikme için %50 fiyat farkı uygulanır. Gecikme oranları yenileme ücretleri üzerinden uygulanır.
7.SKT`si geçmiş alan adının boşa düşme süresi "uzantılarına göre" farklılık göstermektedir ve bu süre 90 günü bulabilmektedir. Alan adı boşa düştükten sonra yeni alımlar için herkese açık olacaktır.
8.SKT`si geçmiş alan adı boşa düşmeden önce 90 günü bulabilen "Bekleme Süreci"ne girer. Alan adı uzantısına ve bekleme sürecindeki durumuna göre yeniden kullanıma açılıp açılmayacağı belli olur. Kullanıma yeniden açılabiliyorsa alan adı ücretine ek olarak tekrar kullanıma açılma ücreti 150$+KDV`yi bulabilmektedir. Ödemesinin yapılması ile yenileme başlangıcı SKT olarak tekrar kullanıma açılabilir. SKT`si yenilenmemiş, ödemesi yapılmamış "Bekleme Süreci"ne giren alan adı için bunları biliyor ve kabul ediyorsunuz.
9.Seçimini yaptığınız alan adının herhangi bir ticari marka veya entellektüel ürüne zarar vermesi / haksız rekabet ortaya çıkarması durumunda İnterbim tarafsız kalacaktır ve ortaya çıkabilecek yaptırımları uygulamak zorunda kalsa bile İnterbim sorumlu tutulamaz. Alan adının herhangi bir hakka zarar vermemesi için gerekli ön araştırmaları yapmanızı ve/veya bir hukuki yardıma başvurmanızı tavsiye ediyoruz.
10.İnterbim herhangi bir alan adının herhangi bir zaman için kayıt, yenileme veya transfer için müsait olacağını ve İnterbim`in ana yazmanın kayıtlarına diğer akredite yazmanlardan daha üstün bir giriş hakkı olabileceğini taahhüt etmez. Alan adınızı seçtikten sonra bu alan adının kayıt için müsait olup olmadığını veya bir başkası tarafından önceden alınıp alınmadığını kontrol etmelisiniz.
11.Bilginiz dahilinde alan adının kaydının ve direkt veya indirekt olarak kullanımının herhangi bir 3.sahışların/kurumların hukuki haklarına zarar vermeyeceğini belirtiyor ve kabul ediyorsunuz. Ayrıca bilginiz dahilinde alan adının herhangi kanuni olmayan bir amaç için kayıt edilmediğini ve kullanılmayacağını belirtiyor ve kabul ediyorsunuz. İnterbim, alan adının kanuni olmayan bir amaç için kullanıldığının veya herhangi bir diğer kullanım şartnamesine uymadığının tespitinin yapılması durumunda alan adınızı durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

10. ELEKTRONİK POSTA (E-MAIL)
1.Web alanı hizmeti için açılan hesap ile günlük e-posta gönderim limiti 900 adettir. Bu adete ulaşıldığında e-posta gönderimi durdurulur. E-posta alımı devam edecektir.
2.Web alanı hizmeti için açılan hesap içerisindeki her e-posta hesabı ile günlük e-posta gönderim limiti 300 adettir. Bu adete ulaşıldığında e-posta gönderimi durdurulur. E-posta alımı devam edecektir.
3.Günlük e-posta gönderim limitleri aşılsın ya da aşılmasın, istenmeyen e-posta (spam) ya da toplu e-posta gönderiminin anlaşılması durumunda, gönderimin devam etmemesi için Müşteri`ye bilgi verilmeksizin e-posta hesabı (gerekli durumlarda hosting hesabı da dahil olmak üzere) şifreleri sıfırlanabilecektir.
4.Müşteri kesinlikle istenmeyen e-posta (spam) (internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) ve/veya internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail)) yollayamaz. Müşteri`nin bu kurala uymaması durumunda, Müşteri İnterbim`in sorumlu olmayacağını kabul edeceği gibi, bu durumda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler gereği istenmeyen posta gönderiminden doğacak tüm yasal sorumluluğun da kendisine ait olacağını kabul eder.
5.Müşteri, kendisine ait sunucu, hosting veya SMTP sunucusu bulunduran müşteriler, İnterbim`den SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3.sahışların/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, İnterbim`e ait olan IP adreslerine zarar verdiğinden güveni zedelediği gibi, aynı zamanda İnterbim sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşteri`ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.
6.Müşteri, yukarıda özetlenen İnterbim Spam Politikasını okuyup anladığını kabul eder. Ayrıca Müşteri, spam gönderiler nedeniyle doğabilecek üçüncü kişilerin zararını 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler hakkında giderimini üstlenmektedir. İnterbim`in Spam gönderilerden ötürü yasal sorumluluğu yoktur. Bu sebeple İnterbim`in sunucularının görececeği teknik sorunlardan doğacak zararları müşteri İnterbim`e ayrıca ödemeyi üstlenir.

11. İNTERBİM`İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.İşbu sözleşme dahilinde belirtilen hükümler doğrultusunda Müşteri tarafından talep edilmiş olunan ve vermiş olduğu Hizmetler`i sağlayacağını taahhüt eder.
2.İnterbim, sunduğu Hizmetler`in kesintisiz ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak Hizmetler`in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.
3.Müşteri`nin kullanımına sunulan Hizmetler`in aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, Müşteri, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda İnterbim, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti Müşteri`ye iade etmeyi kabul eder.
4.İnterbim, Hizmetler`in herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve Hizmetler`in kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
5.İnterbim, Müşteri`nin tüm verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar. Buna rağmen Hizmetler`de meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan İnterbim sorumlu değildir. Veri yedekleme, Müşteri`nin sorumluluğundadır.
6.İnterbim, Müşteri`nin kurallara aykırı davrandığı takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve Hizmetler`ini durdurma veya son verme hakkına sahiptir.
7.İnterbim, 5651 Sayılı Kanun ve İlgili diğer mevzuatın kendisine tanıdığı haklar/verdiği yükümlülükler kapsamında tüm sistemi izleme/internet trafiği kaydını tutma hakkına sahiptir.

12. MÜŞTERİ`NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.İnterbim, Hizmetler`in başvuru, kayıt, sahip atama bilgileri için Müşteri`nin vermiş olduğu Müşteri Bilgileri`ni kullanır. İşbu sözleşmede Müşteri bu bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu konudan doğabilecek zarardan Müşteri sorumludur ve İnterbim hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.Süreli Hizmetler`de problemlerle karşılaşmamak için İnterbim tarafından gönderilen Bilgilendirme E-postaları`nı takip ederek, Hizmetler`inizin süresi SKT`si geçmeden uzatmanızı tavsiye ederiz. SKT`si geçtikten sonra Hizmetler`iniz için herhangi bir hak talep edemeyeceğinizi unutmamalısınız.
3.Süreli Hizmetler`e ait SKT`si geçmiş, ödemesi yapılmayan Hizmetler yenilenmez. SKT`si geçmiş Hizmetler ve bu Hizmetler`e bağlı hizmetler otomatik olarak durur.
4.İnterbim, Müşteri`nin Hizmetler`i kullanımından veya hatalı kullanımından doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri`ye aittir.
5.Müşteri, İnterbim`in Hizmetler`ini kullanarak ve/veya Hizmetler`inde barındırılan sunumu yapılan, e-posta yolu ile gönderilen ve/veya alınan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri`ye aittir. İnterbim yükümlü değildir.
6.Müşteri, erişim izni bulunmadığı dosyaları erişmemeyi, aksi takdirde oluşacak zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri hiçbir şekilde İnterbim sistemlerinin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunamaz. Aksi durumda, kendisi hakkında işletilecek yasal süreçten ötürü bizzat sorumluluğu bulunacağını kabul eder.
7.Müşteri`nin Hizmetler aracılığıyla aldığı ya da gönderdiği e-postalar ile yayınladığı, barındırdığı, paylaştığı vb. tüm verilerin (hosting dosyaları, ftp dosyaları, web sitesi dosyaları, veritabanı bilgileri) yedekleme işlemlerini yapma sorumluluğu kendisine aittir. Hizmetler`de meydana gelebilecek hatalardan, arızalardan, kesintilerden veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan İnterbim sorumlu değildir.
8.Müşteri, İnterbim`den sağladığı Hizmetler`i kullanarak diğer internet kullanıcılarına herhangi bir zarar vermek, diğer internet kullanıcılarından bilgi çalma amacını güdemez. İnterbim sunucuları üzerinden toplu e-posta gönderemez. Aksi durumda, kendisi hakkında işletilecek yasal süreçten ötürü bizzat sorumluluğu bulunacağını kabul eder. Müşteri, İnterbim`in her türlü ihtarına uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.Müşteri, Hizmetler`in yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü İnterbim`i sorumlu tutamaz.
10.Müşteri`nin sunulan Hizmetler`e İnterbim tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda İnterbim`in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.Müşteri, İnterbim`den sağladığı Hizmetler aracılığıyla yayınladığı dosyaların üretilmesinde İnterbim`in katkısı olmadığı ve işbu nedenle içerik konusunda bir bilgisinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. İLETİŞİM
1.İnterbim ve Müşteri arasındaki her türlü iletişim sadece İnterbim E-posta Adresleri ile Müşteri E-postası arasında gerçekleşir. Telefon, Sms, WhatsApp vb. ile yapılan iletişim dikkate alınmaz.
2.İnterbim ile Müşteri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda sadece İnterbim E-posta Adresleri ile Müşteri E-postası arasında geçen bildirimler dikkate alınacaktır. Telefon, Sms, WhatsApp vb. ile yapılan iletişim dikkate alınmaz.
3.İnterbim tarafından Müşteri`ye yapılacak her türlü Bilgilendirme E-postaları İnterbim E-posta Adresleri üzerinden Müşteri E-postası`na gönderim ile sağlanır.
4.Müşteri tarafından İnterbim`e yapılacak her türlü talep Müşteri E-postası üzerinden İnterbim E-posta Adresleri`ne gönderim ile sağlanır.
5.İnterbim, Müşteri`ye verdiği Hizmetler`e ait Bilgilendirme E-postaları`nı Müşteri Bilgileri`nde vermiş olduğu elektronik posta (e-mail) yoluyla gerçekleştirecektir. Müşteri`ye ulaşmayan bu bilgilendirmelerden İnterbim sorumlu değildir.
6.İnterbim, Müşteri`nin satın aldığı ya da kiraladığı süreli Hizmetler`in SKT`lerini son 15 gün, 7 gün, 3 gün, 1 gün kala ve son gün Müşteri`ye Müşteri E-postası`na ile bilgilendirme yapacaktır. Müşteri`ye ulaşmayan bu bilgilendirmelerden İnterbim sorumlu değildir. Müşteri, Hizmetler`in SKT`lerini bilmekle yükümlüdür.
7.İnterbim, Müşteri`ye sunduğu Hizmetler`in teknik desteğini e-posta, web sitesi, dokümantasyon ve online formlar yoluyla sağlayacaktır. İletişim için verilen telefon numaraları yalnızca acil durumlarda (servis aksaması, altyapı problemleri vb.) kullanılacaktır.
8.Müşteri, İnterbim tarafından gönderilen Bilgilendirme E-postalarının alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu e-postaların gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

14. ÜCRETLER VE ÖDEME
1.İşbu sözleşmede belirtilen Hizmetler`in karşılığı olarak ödenecek ücret www.interbim.com/fiyat-listesi.html sayfamızda belirtilen ya da teklif olarak gönderilen miktar kadardır.
2.İnterbim, önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.Müşteri, Hizmetler`e ait ücretleri İnterbim`in banka hesap numarasına/numaralarına veya İnterbim`e elden ödemekle yükümlüdür. Ödemelere ait tüm masraflar Müşteri`ye aittir.
4.İnterbim, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, durdurma, açma hakkını saklı tutar.
5.Ödeme konusunda problem yaşanması ya da ödemenin gecikmesi durumunda İnterbim, Müşteriye verilen Hizmetler`i durdurma ve/veya başlatmama, bu durumun "7 günü geçmesi halinde" iptal etme ve/veya silme hakkını saklı tutar.
6.Müşteri, kullandığı Hizmetler sırasında yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi, harç ve benzer düzenlemeler uyarınca doğan sorumlulukların kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.İnterbim, sağladığı Hizmetler için geri ödeme yapmaz.
8.Eğer ödeme Müşteri adına, Müşteri bilgileri belirtilerek kredi kartı, hesaba havale, hesaba eft, mobil pos, sanal pos gibi yollarla yapılmışsa İnterbim tarafından hizmet aktivasyonu yapılarak Müşteri derhal bilgilendirilir.

15. GİZLİLİK
1.İnterbim, Müşteri Bilgileri`nizi 3.şahıslar/kurumlar ile paylaşmaz. Müşteri Bilgileri`niz sadece İnterbim`de saklı kalacaktır.
2.İnterbim, Müşteri`ye sağladığı Hizmetler için başvuru, kayıt, sahip atama vb. işlemlerinde Müşteri Bilgileri`ni kullanılacaktır.
3.İnterbim, Müşteri Bilgileri`nin istenmesi durumunda bu bilgileri ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 5651 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Resmi Makamlar ile paylaşabilir.
4.İnterbim, kişisel verilerin korunmasından ve gizliliğinden 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat karşısında sorumludur.
5.İnterbim`in 5651 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat gereği yetkili olan merciler dışındaki hiçbir merci veya makama/şahısa Müşteri Bilgileri`ni verme yükümlülüğü yoktur. 5651 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat gereğince, yetkili merciler tarafından mevzuata uygun şekilde istenen bilgiler, İnterbim tarafından yetkili mercilerce paylaşılacaktır.

16. İADE
1.İade garantisi, Web Alanı (Hosting) hizmeti dışındaki ("Alan Adı (Domain)", "Sanal Sunucu (VPS/VDS)", "Web Sitesi Güvenlik Sertifikası (SSL)" ve "E-posta Yedekleme" ve diğer) hizmetleri içermemektedir. "Alan Adı (Domain)", "Sanal Sunucu (VPS/VDS)", "Web Sitesi Güvenlik Sertifikası (SSL)" ve "E-posta Yedekleme" ve diğer hizmetleri iptal edilemez ve bu hizmetler için geri ödeme yapılmaz.
2.Web alanı (Hosting) için yapılan ödemelerin 7 gün içerisinde iadesi talep edilmelidir. Hizmet açılış ya da yenileme tarihi ile başlayan 7 gün içerisinde İnterbim E-posta Adresleri`ne gönderilecek talep ile Hizmet iptal edilerek, geri ödeme yapılabilir.
3.Bütün geri ödemeler 30 iş günü içerisinde yapılacaktır.
4.İade garantisi, hizmet sözleşmesine uymadığından ötürü askıya alınan/durdurulan hesapları kapsamamaktadır.

17. FESİH
1.Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da Müşteri Bilgileri`nin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
2.Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce İnterbim E-posta Adresleri`ne gönderilecek talep ile işbu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
4.Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin tamamını Müşteri, defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

18. İŞBU ŞARTLAR HAKKINDA
1.İnterbim gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir.
2.İşbu sözleşmede yapılan değişiklikleri www.interbim.com/hizmet-sozlesmesi.html sayfamızda yayınlarız. İşbu sözleşmeye düzenli aralıklarla bakmanız gerekir ve yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe girer. İşbu sözleşmede yapılan değişiklikleri kabul etmezseniz, Hizmetler`i kullanmayı durdurmalısınız.
3.İnterbim ile nasıl iletişime geçeceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.interbim.com/iletisim.html sayfamızı ziyaret ediniz.

19. SÖZLEŞME SÜRESİ
1.İşbu Sözleşme Süresi Müşteri`nin ilgili hizmet için seçmiş olduğu ve ödemesini gerçekleştirdiği periyot kadardır. Sözleşme Süresi başlangıcı HBT ve Sözleşme Süresi bitimi ise SKT`dir.
2.Bu sözleşme Hizmet`iniz için seçtiğiniz, kayıt ettiğiniz ve ödemesini yaptığınız süre boyunca geçerli olacaktır.
3.Hizmet`inizi yenilerseniz yenileme zamanında geçerli olan kayıt sözleşmesi geçerli olacaktır.
4.Hizmet`inizi iptal eder veya bir başka şahısa/firmaya/kuruma taşırsanız aramızdaki bu sözleşme otomatik olarak iptal olacaktır.

20. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
1.Tarafların işbu sözleşmede yazılı adresleri tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği taktirde, bu adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır.
2.İtiraz durumunda, yalnızca İnterbim tarafından tutulan kayıtlar esas alınır.
3.İmza altına alınma, Müşteri`nin Hizmetler`i kullanması ile gerçekleşmiş kabul edilir.
4.İşbu sözleşme bununla birlikte 20 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır.
5.İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hal mercii T.C. Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

TARİH : 24 / 05 / 2024

Müşteri Bilgileri

E-posta : ..................................................
Telefon : ..................................................
Mobil : ..................................................
MÜŞTERİ

Yetkili
..................................................

İmza / Kaşe
İNTERBİM

Yetkili
..................................................

İmza / Kaşe